Konstituering af bestyrelsen for 2011

På Generalforsamlingen blev følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt: Jørgen Johansen og Henrik Madsen.

Derudover blev Lars Ree Møller indvalgt i bestyrelsen istedet for Thomas Hansen som er udtrådt af lauget.

Ved efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand          Jørgen Johansen
Næstformand Henrik Madsen
Kasserer           John Hansen
Sekretær          Bo Frydkær
Medlem            Lars Ree Møller