Bestyrelsen informerer

På sidste bestyrelsesmøde havde vi følgende emner oppe:

  • Fitabanen. 40 m måtten er i meget dårlig stand og skal kasseres. Samtidig er der brug for at udvide banen så der plads til flere skytter. Det er besluttet at indkøbe 4 extra måtter. Fordelingen er endnu ikke fastlagt, men oplægget er: opsætning af en extra 50 m, estatte eksisterende 40 m, opsætte en 20 m. derudover er der tale om at sætte endnu en extra måtte på enten 30 eller 40 m distancen.
  • Hjemmesiden. Der skal ryddes op og opdateringen skal fungere bedre. Evt skal der kigges på et bedre layout/bedre opbygning så galleriet kan fungere. Der er mange billeder fra stævner som ikke kommer på da opload er dårligt fungerende.