Referat fra første møde i ungdomsudvalget

Den 11 April afholdt vi det første møde i ungdomsudvalget.

Formålet med dette udvalg er at styrke det igangværende ungdomsarbejde. Det er vigtigt at forældrene støtter op omkring dette arbejde og giver os feedback og ideer at arbejde med.

Referatet vil blive lagt frm her på vores hjemmeside så i kan finde det så snart det er klart. Referat fra ungdomsudvalgsmøde d 11 4 2012.

Læs det igennem og lad os få jeres reaktioner.

Mvh

Ungdomsudvalget
Jeanette, Pia og Bo