Resultat fra SBL 3D forårsstævne 2013

Endnu engang havde vi vejret med os til årets 3D-forårsstævne i Sorø. Det gode vejr blev nydt af alle, og fra SBL skal der lyde en stor tak til alle de deltagende skytter for et godt stævne.

Resultat listen kan ses her:

Resultatoversigt SBL 3D April 2013
Resultatoversigt, klasseopdelt SBL 3D April 2013

På vores facebook side kan I se billeder fra stævnet.

En stor tak til Andreas for billederne og til alle de frivillige som har hjulpet til med at få passet boden og gjort banen klar.

 

Mandag den 24 Kl 19

HUSK – HUSK – HUSK – HUSK

Mandag den 24 kl 19 er det super vigtigt at der kommer så mange som muligt. Jo flere som kommer jo flere vil være med til at fejre både vores DM skytter, men også at vi starter indendøre. Kom frisk og vær med til at gøre dagen ekstra speciel.

Referat fra første møde i ungdomsudvalget

Den 11 April afholdt vi det første møde i ungdomsudvalget.

Formålet med dette udvalg er at styrke det igangværende ungdomsarbejde. Det er vigtigt at forældrene støtter op omkring dette arbejde og giver os feedback og ideer at arbejde med.

Referatet vil blive lagt frm her på vores hjemmeside så i kan finde det så snart det er klart. Referat fra ungdomsudvalgsmøde d 11 4 2012.

Læs det igennem og lad os få jeres reaktioner.

Mvh

Ungdomsudvalget
Jeanette, Pia og Bo

Resultater fra forårsstævnet 2012

Søændag den 22 april afholdt vi dette års hyggelige forårsstævne på Grønningen. Vejret var med os, og i dejligt solskin kunne 150 veloplagte skytter nyde dagen med god skydning.

Der var igen i år mulighed for jægegryde/grillpølser og hjemmebagt kage i boden.

Vi takker alle fremmødte skytter og de frivillige der hjalp til for et super godt stævne. Samtidig vil vi gerne takke alle vores velvillige sponsorer for de fine præmier som vi kunne give videre til de heldige.

Resultaterne fra stævnet kan ses her: 3D Grønningen 22.04.2012 Resultat