Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer vælges ved generalforsamlingen for en periode på 2 år.

SBL Vedtægter 2020 – vedtaget

Bestyrelsen 2021
Formand Allan Løwe Johansen
Tlf 28 57 57 82
E-mail: ataraksi@gmail.com
Kasserer: John Hansen
Tlf 23 38 45 00
E-mail: jhsoro@gmail.com

Næstformand: Ronnie Jørgensen
Tlf 51 83 44 91
E-mail: ronniejoergensen@gmail.com

Sekretær: Chanette Slott Andersen
E-mail: Chanette.slott@gmail.com

Medlem: Sanne Burup

Suppleant: Brian Christensen

Revisor: Morten Brok Faber,  Jørgen I. Johansen

Revisor suppleant: Per Street