Fra Bestyrelsen. Generalforsamlingsreferat m.m.

Referat fra Generalforsamlingen den 20 februar 2012: Referat af generalforsamling 2012

Referat fra Generalforsamlingen den 25 februar 2013.Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamlingen den 26.februar 2014.Generalforsamling 2014

Referat fra Generalforsamlingen den 25, februar 2015.Generalforsamling 2015

Referat fra Generalforsamlingen den 24. februaer 2016. Sorø Bueskyttelaug – referat generalforsamling 24022016

Referat fra Generalforsamlingen den 22. februar 2017. Referat generalforsamling 2017

Referat fra Generalforsamlingen den februar 2018.Referat generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamlingen den 20 februar 2019.Referat generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamlingen den 26. februar 2020. Sorø Bueskyttelaug – Referat generalforsamling 2020

Skriv et svar