SBL Ungdomsafdeling

2012 blev året hvor vi fik dannet SBL Ungdomsafdeling. Dette blev sat i værk for at sikre at ungdomsarbejdet blev forankret i klubben og ikke kun i enkeltpersoners indsats.

Hensigten er at skabe en kontinuitet i træningen, en viderførelse af ungdomsarbejdet, og at styrke sammenhold og samarbejdet imellem trænere, forældre og bestyrelsen i et Ungdomsudvalg som møde efter behov og koordinerer træning- hjælp til arrangementer og netværke med forældrene.

 

Skriv et svar