Ungdomsudvalget

SBL ungdomsafdeling bliver koordineret af et udvalg, som er underlagt den siddende bestyrelse i lauget.

Udvalget består af:

En repræsentant fra bestyrelsen.
En repræsentant fra trænergruppen.
En forældrerepræsentant.

Alle vælges for 1 år ad gangen. Der afholdes løbende møder og referatet lægges på hjemmesiden for almindelig info.

Alle ideer og indspark til dette udvalgs arbejde er yderst velkomne og bør sendes til forældrerepræsentanten så det kan tages op i udvalget.

Udvalget 2018/19:
Bestyrelsesrepræsentant: Solveig Frydkær
Trænerrepræsentant: Lasse Lauritsen
Forældrerepræsentant: Chanette Slott Andersen

Kontakt for forældrerepræsentant: Chanette.slott@gmail.com

Skriv et svar